Kort introduktion till PrimärvårdsKvalitet

Vad är PrimärvårdsKvalitet och hur funkar det på vårdcentralen?

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan dubbelregistrering.

Klicka här för mer inormation!

Senaste Resurser