Kontinuitetsförbättring med PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet kan användas till att följa upp förbättringsarbete på vårdcentralen.

Chefläkare Johan Estberg berättar om hur de har arbetat med PrimärvårdsKvalitet för att åstadkomma en bättre kontinuitet och läkarbemanning.

Klicka här för mer info!

Senaste Resurser