XIII:e Nationella Kvalitetsdagen för primärvården 2016

Den 13e nationella kvalitetsdagen erhöll temat: Förbättringsarbete i praktiken. Hur gör vi skillnad i vardagen? Ringla var på plats för att dokumentera dagen.

Senaste Resurser