PrimärvårdsKvalitet användningsområden

PrimärvårdsKvalitet kan användas på många sätt i förbättringsarbetet - 

t.ex. följa upp vården av egna patienter, identifiera och prioritera förbättringsområden, basera beslut på fakta, kollegial dialog och fortbildning, vetenskapliga arbeten, samverkan mellan vårdcentraler samt visa vad vi gör i primärvården.

 

Klicka här för mer information!

Senaste Resurser