En introduktion till PrimärvårdsKvalitet

PrimärvårdsKvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som gör det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten automatiskt utan extraarbete. I den här lite längre filmen (8 minuter) visas introduktionsfilmen och ett urval från de andra filmerna om PrimärvårdKvalitet.

Senaste Resurser