Vi berättar om PrimärvårdsKvalitets indikatorer

PrimärvårdsKvalitet består av ett antal kvalitetsmått, indikatorer, som syftar till att ge en bred bild av primärvårdsverksamheten och stödja lokalt förbättringsarbete. Kvalitetsindikatorerna tas fram tillsammans med primärvårdens professioner utifrån vetenskaplig evidens och nationella riktlinjer. I filmen får du lära dig mer om detta.

Senaste Resurser