Default size bild

Dr Rangan Chatterjee om levnadsvanearbete i Storbritannien/lifestyle interventions in British primary care

Rangan Chatterjee är allmänläkaren som insåg att han ville hjälpa sina patienter att gå till botten med orsakerna till deras hälsoproblem. Det ledde honom till att ta reda på de senaste rönen om hur livsstilen påverkar hälsan. En TV-serie och två böcker senare har han kommit till Sverige. Här får lyssnarna ta del av hans erfarenheter av att jobba som allmänläkare i Storbritannien och flera tips som går att tillämpa direkt, bl a om sömnens betydelse, varför en stark rumpa är bra för hälsan och hur vi kan dra nytta av kroppens naturliga dygnsrytm för att må bättre.

Rangan Chatterjee is a British GP who realized he wanted to help his patients treat the root cause of their health problems. This led him to find out the latest research on lifestyle prevention. One international TV-series and two books later, he is now in Sweden. In this podcast, he shares his experiences from working as a GP in Manchester, aswell as his best tips for successful lifestyle interventions in a primary care setting.