SFAM Seminarium: Fast läkare till alla och listningstak -går det ihop?

Vårdvalssystem i Sverige bygger på listning på vårdcentral. Men de flesta vill ha en personlig allmänläkare att vända sig till. Ett fastläkarsystem är välkommet, men allmänläkarna är inte så många att det räcker till alla och de kan inte ha hur många invånare som helst på listan. Hur löser man det?

Utredningen God och nära vård har nyligen lagt fram ett delbetänkande om hur primärvårdens uppdrag bör se ut. Man föreslår att invånarna ska kunna välja en egen, fast läkare, vilket förväntas skapa bättre kontinuitet och tillgänglighet. Genom att ta ett helhetsansvar för sina listade patienter kommer läkaren att kunna ge dem ett bättre omhändertagande och hjälp att hitta i sjukvårdssystemet. Men idag är antalet allmänläkare otillräckligt och många arbetar deltid eller lämnar primärvården på grund av överbelastning. Om alla invånare väljer en fast läkare idag skulle allmänläkarnas arbetssituation bli ohållbar. Hur löser man det?

Medverkande:
Anna Nergårdh, utredare, Socialdepartementet
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL
Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Socialutskotet
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, SLL
Åke Åkesson, verksamhetschef, Hälsocentralen Borgholm
Ulrika Elmroth, moderator, SFAM
Gösta Eliasson, moderator, SFAM