Default size gunnar sv%c3%a4%c3%a4rd

Gunnar Svärd - minska riskbruk av alkohol med PEth

Hur kan vi minska ohälsa på grund av alkohol? Distriktsläkare Gunnar Svärd berättar om hur man kan använda provet PEth för att uppmärksamma och i många fall minska en för hög alkoholkonsumtion.