Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället?

(49 min) Videoinspelning från SFAM:s seminarium 2/7 under Almedalsveckan 2018. Panelen tar upp problemet med omotiverade skillnader mellan olika samhällsgrupper vad gäller hälsa, sjukdom och dödlighet.
Hur kan primärvården bidra till minskade hälsoklyftor? Vilka förutsättningar krävs?
I panelen:
Acko Ankarberg (KD)
Jonas Lindberg (V)
Hanna Åsberg (SFAM)
Lars Jerdén (SLS).

Moderator: Pär Gunnarsson, Läkartidningen.