Default size sk rmklipp 2017 01 23 14.22.27

XIII:e Nationella Kvalitetsdagen - SFAM spanar på: Ann-Charlotte Mattson

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare: Många läkemedel – bara när det behövs

Om:
Förskrivningen av läkemedel till personer ≥75 år har ökat avsevärt under de senaste 20 åren. Socialstyrelsens definition av polyfarmaci är samtidigt användande av ≥10 läkemedel. Polyfarmaci innebär en ökad risk för läkemedelsrelaterade problem som biverkningar, interaktioner, bristande följsamhet till ordination, ökad risk för inläggning på sjukhus och ökad risk för fall. Enligt Socialstyrelsen bör samtidig användning av ≥10 preparat hos en patient betraktas som en signal om att det kan finnas läkemedel som används utan eller med oklar indikation och/eller risker med läkemedelsbehandlingen. 

Många läkemedel gör det svårare för läkaren att under ett kort läkarbesök hinna med att skapa en klar bild över vilka läkemedel patienten tar och om det är rätt dosering. Dessutom får många patienter sina läkemedel maskinellt dosdispenserade och eftersom journaldatasystemen inte kommunicerar med Pascal, finns i dessa fall läkemedelslistan inte i journaldatasystemet.

Bra Liv, koncernen för landstingsdrivna vårdcentraler i Region Jönköpings län, driver ett förbättringsarbete på fyra av 31 vårdcentraler i vilket en fördjupad läkemedelsgenomgång via apotekare erbjuds patienter 65 år eller äldre med ≥ 10 läkemedel. Syftet är att se till att läkemedelslistan är korrekt, säkerställa att patienten får rätt läkemedel, att det finns korrekta indikationer, minska interaktionsriskerna och undvika onödigt läkemedelsintag samt att hjälpa patienten att känna sig välinformerad och motiverad att ta sina läkemedel och att öka tryggheten för läkare och sköterskor som förskriver läkemedlen. 

Resultaten hittills visar att de vanligaste identifierade läkemedelsrelaterade problemen var: behov av monitorering, onödigt läkemedel samt avvikelse i läkemedelsbruk av patienten. Antalet läkemedelsrelaterade problem halverades efter läkemedelsgenomgång. Analys pågår av vilka av problemen som åtgärdas av distriktsläkaren. Två vårdcentraler har redan beslutat att deltidsanställa en apotekare som ska ingå i personalteamet för läkemedelsgenomgångar och fortlöpande vidareutbildning av personalen i läkemedelsfrågor. På sikt hoppas vi att projektet kan bidra till minskade läkemedelskostnader för regionen och minskat antal sjukhusinläggningar på grund av läkemedelsrelaterade orsaker. 

(text tagen ur programmet)