Default size sk rmklipp 2017 01 23 14.11.06

XIII:e Nationella Kvalitetsdagen - SFAM spanar på: Ann Hovland Tånneryd

Ann Hovland Tånneryd, allmänläkare VC Hemse: Hjärtsvikts- monitorering med Optilogg

Om:
Hemse vårdcentral är en glesbygdsvårdcentral på södra Gotland, Cirka 10000 patienter är listade på vårdcentralen. Det är en åldrad population med hög incidens av hjärtsvikt. På vårdcentralen skall det vara ca 5,2 heltidsarbetande distriktsläkare. Jag är ensam specialist. På Gotland finns redan idag ett väl inarbetat arbetssätt med hjärtsviktsmottagning på alla vårdcentraler, distriktssköterskor med utbildning i hjärtsvikt har mottagning med stöd av distriktsläkare. På Hemse vårdcentral arbetar jag som hjärtsviktsansvarig läkare sedan 12 år tillbaka. Insåg att trots god information och bra struktur saknades ändå patientmedverkan samt patientförståelse angående sin egen sjukdom.

Hjärtsviktspatienter är storkonsumenter av vård, ofta till följd av bristande sjukdomsinsikt och egenvårdsbeteende. Patienterna har ofta dålig kontroll på sina symtom vilket leder till att man för sent upptäcker förvärringen, med slutenvård som följd. I samarbete med specialistklinikerna har ett hembaserat hjälpmedel för dessa patienter utvecklats, som kallas OPTILOGG. Vi ville som första vårdcentral utvärdera hur OPTILOGG fungerar i primärvården dels för att se om vi kunde minska återinläggning samt även se om vi kunde öka förståelsen om egna sjukdomen. 

OPTILOGG® reducerade signifikant slutenvårdsdygn till följd av hjärtsvikt i lika stor utsträckning som i den tidigare publicerade studien. Hjälpmedlet tycks fungera lika väl inom primärvård som specialistvård och kan vara ett bra hjälpmedel för att höja kvalitén inom hjärtsviktsvården. 

 

(text tagen ur programmet)