Default size sk rmklipp 2016 12 22 14.23.18

XIII:e Nationella Kvalitetsdagen - SFAM spanar på: Gerda Adelgren

Gerda Adelgren, dsk: Gruppbehandling efter överviktskirurgi

Om:
En vanlig behandling mot fetma är överviktskirurgi. Uppföljningen av dessa patienter har debatterats under senare tid. Efter en överviktsoperation har patienten en mängd nya praktiska och existentiella faktorer att förhålla sig till. Utöver den medicinska och kirurgiska uppföljningen fattas en arena där patienter kan få stöd att vidmakthålla sina nya levnadsvanor och reflektera kring de förändringar operationen innebär. 

Syfte
• Att ge fortsatt stöd till livsstilsförändringar och vidmakthållande av dessa hos personer som genomgått överviktskirurgi.
• Att utveckla en beteendeinriktad behandlingsmanual för gruppbehandling av personer som genomgått överviktskirurgi. 

Av 44 personer som anmält sitt intresse att deltaga fullföljde 22 personer behandlingen. Majoriteten upplevde att gruppbehandlingen motsvarade förväntningarna. Två tredjedelar av patienterna bedömde att gruppbehandlingen var till nytta för livsstilsförändringen och att stödet från gruppdeltagarna var positivt. Ingen skillnad förelåg före och efter behandling beträffande måltidsordning, dumping, diarré, magsmärtor, sötsug, självskattad hälsa eller hur mycket energi för arbete och familj man tyckte sig ha. 

Majoriteten av patienterna upplevde gruppbehandlingen som ett bra stöd i sitt fortsatta förändringsarbete efter operationen. Att man inte såg så stora förändringar i levnadsvanor under tiden för gruppbehandlingen kan ha sin orsak i att det tar lång tid att ändra vanor och en behandling som denna kan starta processer där resultat kan ses först på sikt.
Gruppbehandling för överviktsopererade ingår nu i Hälsomottagningens ordinarie uppdrag. En manual för behandlingen kommer att finnas med i handlingsprogrammet för övervikt och fetma. 

 

(text tagen ur programmet)