Default size sk%c3%a4rmavbild 2017 05 15 kl. 16.45.01

XIII:e Nationella Kvalitetsdagen - SFAM spanar på: Irina Al

Om:
Patienters kunskap om sina hälsoproblem påverkar deras möjligheter att förstå information, läsa och följa medicinska rekommendationer samt följa skriftliga och muntliga instruktioner. I Region Örebro lämnas en kom-ihåg-lapp, ”Vad bestämde vi idag?”, till patienterna vid läkarbesök på vårdcentral. Denna lapp innehåller information om bedömning och vidare planering. Syftet var att undersöka om skriftlig information om bedömningen vid läkarbesöket och om den fortsatta planeringen ökar patientens trygghet på VC i Åby. Resultat blev att majoriteten av patienterna i både interventions- och kontrollgrupperna kände sig trygga och informerade. Kom-ihåg-lappen ökade ytterligare känslan av att vara informerad. VC Åby planerar nu att rutinmässigt använda kom-ihåg-lappen ”Vad bestämde vi idag?” framöver och även att göra en ny uppföljningsstudie. Denna ska både utvärdera rutinmässig användning av kom- ihåg-lappen och djupare undersöka patienternas förståelse av den information som de får vid läkarbesöket. 

(text tagen ur programmet)