Default size sk rmklipp 2016 12 22 14.17.15

XIII:e Nationella Kvalitetsdagen - SFAM spanar på: Rita Charon


Rita Charon, physician, literary scholar and the Founder and Executive Director of the Program in Narrative Medicine at Columbia University, författare till boken med samma namn som föreläsningstiteln: Narrative medicine: Honoring the Stories of Illness

Om:
Berättelsen är central inom all hälso- och sjukvård. Behov och förutsättningar för att möta patienters, närståendes och medarbetares berättelser varierar naturligtvis mellan specialist- och verksamhetsområden, men att uppmärksamt lyssna och på olika sätt ta del av berättelsen är nödvändigt för att skapa sammanhang, helhet och mening. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i den kliniska vardagen, i mötet mellan patient och vårdare, t ex genom att skapa utrymme i tid och rum för berättelsen. För patientsäkerhet och personcentrerad vård har förmågan och viljan att möta patientens berättelse avgörande betydelse. Detta kommer Rita Charon berätta om i sitt föredrag. 

 

(text tagen ur programmet)