Ringla spanar på: Ulrika Elmroth

Hur satsar vi för framtidens primärvård? Raka svar om kompetens, kvalitet och patientsäkerhet.
För att sjukvården ska fungera krävs en stark primärvård. Den statliga utredningen ”Effektiv vård” framhåller att primärvårdens resurser måste öka och att förutsättningarna för kompetensutveckling, utveckling och forskning måste bli bättre. Hur åstadkommer vi detta?